Lorem ipsum dolor sit amet

Hravou formou k efektivnímu vědění našich dětí.

...tvoříme školní pomůcky vhodné pro žáky s výukovými obtížemi, pro žáky 1. stupně a MŠ, ověřené v praxi...

Nakladatelství Flössler je rodinná moravská společnost, které se již 20 let s věnuje tvorbě originálních her pro děti z mateřských, základních a z praktických škol. 

Hry jsou zaměřeny na individuální vzdělávání i mimo školu. Naší snahou je na základě dlouhodobých pedagogických zkušeností vydávat hry s použitím přírodních materiálů, rozvíjející nejen elementární dovednosti čtení, psaní, počítání, odbourávání negativnímu vztahu k učení, přístup k přírodě a ekologii ale i jemnou motoriku, představivost, kreativní myšlení, dobré sociální vztahy, schopnost komunikace a komunikování nedigitální formou.

Postupem času se ukázalo jako velmi prospěšné poskytovat vedle těchto aktivit i odbornou poradenskou činnost, spojenou s návody, jak vést děti pomalými krůčky k osobnostnímu růstu tak, aby se při tom zbytečně nestresovaly. Tyto poznatky jsou získané s poznatků při vývoji za 20 let samotného nakladatelství, ale i minulých dvou pedagogických generací, z jejichž poznatků nakladatelství vychází.

Mgr. Dobruška Flösslerová - zakladatelka nakladatelství

Zakladatelkou a majitelkou nakladatelského je Mgr. Dobruška Flösslerová, pedagožka specializovaná na vzdělávání dětí s výukovými obtížemi, která přes 30 let při výuce dětí na I. stupni úspěšně uplatňovala především individuální přístup, intuici, pochopení a neúnavně zapojovala celé své okolí do aktivních činností i mimo školu, zaměřených na vnímání síly přírody a důležitých zpětných ekologických vazeb na člověka.

Zařazování netradičních prvků při výuce umožňovalo rozvoj každému dítěti, což se ve velké míře setkávalo u dětí a zejména u rodičů s odezvou nadšení a spokojenosti. V roce 1999 se Dobruška rozhodla některé své didaktické pomůcky sama vydávat. Cílem bylo předat zkušenosti tří generací dál. Zpočátku pomůcky vznikaly podle rad otce Libora Hanouska, učitele na vesnické škole a dědečka Pavla Hanouska, učitele na vesnické škole.

Rozvojem zprvu malého nakladatelství později umožnila vydání publikací i svým přátelům a známým a iniciovala a podpořila také mladé talenty, jejichž proniknutí na knižní trh stále pomáhá. V roce 2015 získala také třetí místo jako ,,Podnikatelka roku", které je prestižním oceněním okresní Hospodářské komory České republiky.

Ocenění a výstavy

Po dobu činnosti Nakladatelství Flőssler jsme získali řadu ocenění odborného charakteru, účastníme se odborných seminářů, veletrhů a výstav v ČR i zahraničí a tyto poznatky dále uplatňujeme do svých nových her. S naším nakladatelstvím spolupracují renomovaní umělci Ludmila Šnajdrová, Jiří Bartl, Mgr. Pavel Malý, Pavel Zugar, atd.  Ve své široké činnosti jsme například jedním z donátorů knihy  ,,Co zvířátka obědvají"  od Josefa Řičánka, který je umělcem s městem Rousínovem silně spojený, stejně tak, jako například František Sušil.

Pokud vás tedy zajímá kvalitní dárek s přidanou hodnotou, hry pro děti, inspirace pro pedagogy, námět pro rodiče, nebo prarodiče, odborná spolupráce s našim nakladatelstvím, neváhejte navštívit naše stránky, sítě s distribucí společností Euromedia Group a.s. (např. sítě prodejen Knihy Dobrovský, ….) a jiná místa, která nejdete na tomto webu.

Aktuality

Zobrazit všechny novinky

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign