Lorem ipsum dolor sit amet

Hravou formou k efektivnímu vědění našich dětí

Tvoříme školní pomůcky vhodné pro žáky s výukovými obtížemi, pro žáky 1. stupně a MŠ, ověřené v praxi.

Nakladatelství Flössler (NF) je českou společností, která se již 20 let věnuje tvorbě originálních her nejen pro děti z mateřských, základních či z praktických škol, ale i pro děti vzdělávané individuálně v domácím prostředí nebo kdekoli jinde, například na táborech a kurzech.

Naší snahou je na základě dlouhodobých pedagogických zkušeností vydávat hry s použitím přírodních materiálů, rozvíjející jak elementární dovednosti čtení, psaní, počítání, tak zlepšující odbourávání negativního vztahu k učení, přístup k přírodě a k ekologii, dovednosti jemné motoriky, představivost, kreativní myšlení, dobré sociální vztahy, schopnost komunikace a komunikování nedigitální formou.

Postupem času se ukázalo jako velmi prospěšné poskytovat vedle těchto aktivit i odbornou poradenskou činnost spojenou s návody, jak vést děti pomalými krůčky k osobnostnímu růstu takovým způsobem, aby se zbytečně nestresovaly. Tyto poznatky jsme získali díky zkušenostem nabytým během 20 let vývoje samotného nakladatelství, ale také prostřednictvím odkazu minulých dvou generací rodiny Hanousků, jejichž pedagogická praxe pro nás byla zásadní oporou.

Jednou ze zakladatelek a současnou majitelkou nakladatelství je totiž Mgr. Dobruška Flösslerová, pedagožka specializovaná na vzdělávání dětí s výukovými obtížemi. Při výuce dětí na I. stupni přes 30 let úspěšně uplatňovala především individuální přístup, intuici, pochopení osobnostních odlišností žáků a neúnavně zapojovala celé své okolí i do mimoškolních aktivních činností zaměřených zejména na vnímání síly přírody a jejích důležitých ekologických zpětných vazeb na člověka. Zařazování netradičních prvků při výuce umožňovalo rozvoj každému dítěti, což se ve velké míře setkávalo u dětí a zejména u rodičů s odezvou nadšení a spokojenosti. V roce 1999 se Dobruška rozhodla některé své didaktické pomůcky sama vydávat. Cílem bylo předat zkušenosti tří generací dál. Zpočátku pomůcky vznikaly podle rad Dobruščina otce Libora Hanouska a dědečka Pavla Hanouska, učitelů na vesnických školách.

Úspěšný rozvoj zprvu malého nakladatelství pod vedením Dobrušky později umožnil vydávání publikací, jejichž autory byli například i přátelé a známí, a inicioval a podpořil též tvorbu mladých talentů. Jejich pronikání na knižní trh pomáhá i nadále. V roce 2015 získala Dobruška Flösslerová třetí místo v soutěži Podnikatelka roku, jež je prestižním oceněním okresní Hospodářské komory České republiky.

Zástupci Nakladatelství Flössler se účastní odborných seminářů, veletrhů a výstav v ČR i v zahraničí. Své poznatky dále uplatňují při vytváření nových her. S nakladatelstvím spolupracovali a spolupracují renomovaní umělci jako Ludmila Šnajdrová, Mgr. Pavel Malý, Pavel Zugar nebo například zkušený ornitolog Jiří Bartl či RNDr. Václav Švamberk, herepetolog Mgr. Jaromír Flösser a klinická logopedka Mgr. Ivana Garlíková. NF finančně podpořilo vydání knihy Co zvířátka obědvají od Josefa Řičánka, umělce spojeného stejně jako sběratel písní František Sušil s městem Rousínov, v němž nakladatelství sídlí.

Pokud vás zajímá kvalitní dárek s přidanou hodnotou, mohou to být naše hry pro děti, inspirace pro pedagogy, náměty pro rodiče nebo prarodiče, či spolupráce s týmem Nakladatelství Flössler. Navštěvujte naše stále aktualizované stránky NF nebo sítě s distribucí společnosti Euromedia Group a. s. (např. sítě prodejen Knihy Dobrovský) a informujte se v odkazech, které najdete na těchto webech.

Aktuality

Zobrazit všechny novinky

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign