Hlavní stránka > Novinky > Připravujeme novou hru

Připravujeme novou hru

Pimprlata

sociální hra – nikoho neporážíme, nechceme získat víc než ostatní, chceme spolu strávit příjemný čas

Cíl hry:  Získat matematickou představu čísel 0, 1, 2, 3, 4, 5; bezpečně poznat 1,2,3.

hra pro 2 – 4 hráče, délka hry 10 – 15 minut

Jak na to?

Hru řídí Rozhodčí (paní učitelka), Pimprlata jsou děti (hráči)

  1. Rozdáme karty
  2. Srovnej si hromádku karet a polož ji před sebe.
  3. Nechej hromádku ležet.
  4. Na povel: „ Vynes kartu“ polož 1 kartu do středu hracího pole a čekej.
  5. „Porovnávej očima a nevykřikuj.“
  6. Kdo má nejvíc? Spontánně děti řeknou jméno dítěte. To si pak vezme vynesené karty k sobě. Pokud nelze určit kdo má nejvíc, karty položíme před Rozhodčího.
  7. Hra se opakuje až do vynesení všech karet.
  8. Na závěr všechna Pimprlata srovnají a naskládají hromádky získaných karet vedle sebe a porovnají, na které hromádce je nejvíce a na které nejméně. (konec hry)
  9. Vyhrávají všichni, kdo se nehádali, nepodváděli a dohráli hru do konce.
  10. V případě sporných momentů rozhoduje Rozhodčí.

Co se učíme? Pojmy: ;Právě jeden, menší x větší, více x méně, nejvíc x víc x stejně

předmatematická gramotnost, matematická představa, porovnávání množství, sebeovládání, reagovat na povel

vytváření návyků (dodržování pravidel, počkat, spolupráce se skupinou, neodbíhat od činnosti)

Využití: MŠ ranní hry, klidná činnost pro nespící děti, hra pro rodiče a děti, ZŠ 1. stupeň – vyplnit volnočasové aktivity a prostoje

Co rozvíjíme?  jemnou motoriku, paměť, skupinové počítání, rychlost

 

MŠ KOMPETENCE

Učení: soustředěně pozoruje, užívá jednoduchých pojmů

Řešení problémů: zpřesňuje spočetní představy, vnímá elementární matematické představy, řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní: průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Sociální: projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Činnostní: ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 

Zpět na aktuality

Aktuality

První školní den s Nakladatelstvím Flőssler

Přejeme všem malým dětem, aby si dlouhodobě zachovaly svůj hravý přístup k poznávání světa, učily se dobré věci jak pro sebe, tak pro společnost, které jsou součástí, učily se zdravému přístupu k přírodě a Zemi a také jim přejeme, aby ve školství našli zkušené kantorské osobnosti, které pro ně budou vzory nejen vědění, ale i ideálem morálních hodnot a předáním celoživotního poslání vzdělávání, úcty, poznání a kultury. Tímto směrem jde i naše Nakladatelství Flőssler, které se hravou formou zabývá těmito hodnotami. Prázdniny jsme neprospali, pracovali jsme na nových produktech a obalech našich oblíbených produktů, které by ještě lépe vystihly náš zápal pro hravost a dětskost našich produktů. Tak co říkáte na výsledek - chcete si hrát?

Zasloužené prázdniny

Děkujeme všem školákům, přátelům či rodičům za 20 let podpory Nakladatelství Flőssler a přejeme jim pohodové, klidné a hlavně zasloužené prázdniny. Přejeme také hodně zdraví bez úrazů, ať si vše užijete tak, jak chcete http://www.nakladatelstviflossler.cz/Galerie/85

20 let Nakladatelství Flőssler

V úterý 15.6. 1999 bylo založeno Nakladatelství Flőssler. Dnes tedy slavíme 20 let své existence v odborně zaměřených vzdělávacích hrách. Ač patříme svou velikostí spíše mezi malé nakladatelství za dvacet jsme udělali hodně práce, které jsou podpořeny několika generacemi pedagogické praxe. Aktivně pomáháme rodičům a hlavně jejich dětem, které hravou formou učíme základní principy matematiky, českého jazyka, hrubé i jemné motoriky, hravosti ve vzdělání, seznamování s přírodou nebo ekologie. Děkujeme také všem partnerům, které jsme si dvacet úspěšných let na sebe navázali. Tak a teď pojďme už slavit...

Pět plus pět = (kontrola proti robotům)
ulozit

NAKLADATELSTVÍ FLÖSSLER
Čechyně 155
683 01, Rousínov
Tel.: 607 174 564, email: dobruska@nakladatelstviflossler.cz

Autor: vyrobil T-projekt - reklamní a grafické studio