Hlavní stránka > Produkty > Psaní vyjmenovaných slov

Psaní vyjmenovaných slov

Přejít do esopu

Didaktická pomůcka - určeno pro 3., 4. a 5. třídu ZŠ a pro žáky se SPU

Pomůcka je zaměřena na správnost psaní a důkladnější procvičení učiva  Vyjmenovaná slova.

S  psaním vyjmenovaných slov by se mělo pracovat opakovaně.

Podle posledních úprav ŠVP ministerstvem školství z roku 2013 jsou pracovní listy rozděleny do jednotlivých ročníků takto:

      Ve 3. třídě se zaměříme na nácvik správného psaní vyjmenovaných slov v základním tvaru. Žáci při prvním seznámení s řadou vyjmenovaných slov pouze obtáhnou pastelkami napsaná slova. Druhý den je opíší samostatně. Pokud žák chybuje, může dodsat slova do konce řádku. Postupně začneme s vysvětlením učiva slovo příbuzné ( předpona, kořen slova, přípona) a slovo v jiném tvaru ( sklońujeme nebo časujeme) List č.1 je určen pro nácvik psaní každého slova. Žák 3. třídy zvládá samostatně. Listy č.2 č.3 a č.4 opisuje z tabule a snaží se pochopit.

       Ve 4. třídě žák základní řadu již ovládá. Pokud ne, procvičí si list č.1 jako domácí úkol. List č.2 je určen pro nácvik psaní slov příbuzných (žáci společně s vyučujícím vyhledávají ve slovníku a poté opisují z tabule dle učitele). List č. 3 je určen pro nácvik psaní vět s vyjmenovanými slovy, případně věty se slovy stejně znějícími. (žáci tvoří pod vedením  učitele). List č.4 je určen pro nácvik vyjmenovaných slov v různém tvaru. Žák 4. ročníku zvládá samostatně.

        V 5. ročníku si opět zopakujeme na listu č, 1 základní řadu vyjmenovaných slov. Na listu č. 4 si žáci samostatně procvičí časování a skloňování. Pod vedením vyučujícího hledají ve slovníku slova příbuzná a zapisují si je samostatně na list č. 2. List č. 3 doporučuji  zpracovat pod vedením učitele. 

Hry s vyjmenovanými slovy:

- Šibenice (při doplńování i, í, y, ý za každou chybu vyučující nakreslí část šibenice)

- Myslím si slovo (1 žák popisuje slovo zadané učitelem, ale nesmí říci kořen slova např. myslím si město, které leží v Pardubickém kraji a protéká jím Loučná. Ostatní žíci hádají Litomyšl)

- Uhodni slovo: Poslední písmeno ve slově ( ď - hlemýžď, j - obyčej, a - pýcha, bylina, kobyla)

Specifikace: 

 • Název: Psaní vyjmenovaných slov
 • Autor: Mgr. Dobruška Flösslerová
 • Ilustrátor: Ludmila Šnajdrová
 • Nakladatelství: Flössler
 • Rok vydání: 2012
 • Hmotnost: 135 g
 • Formát: A4, 28 listů
 • GS1: 8594068120135
 • Další speciální školní pomůcky

 • - Puntíky
 • - Karty s číslicemi
 • - Obrysová mapa
 • - Kartičky s i/y
 • - Kostky s písmeny

Zpět

Přejít do e-shopu

Doporučená cena
včetně DPH:

209,-

NAKLADATELSTVÍ FLÖSSLER
Čechyně 155
683 01, Rousínov
Tel.: 607 174 564, email: dobruska@nakladatelstviflossler.cz

Autor: vyrobil T-projekt - reklamní a grafické studio