Puntíky

PŘEJÍT DO ESHOPU

Didaktická hra - určeno pro 2., 3., 4. a 5. třídu ZŠ a pro žáky se SPU

Na vytvoření představy o početní operaci násobení a dělení Vám nabízíme Puntíky. Jsou vhodným doplněním k souboru Začínáme s násobilkou. Lístky obsahují znázornění každého příkladu malé násobilky. Jsou určeny pro manipulaci, stříhání, lepení, vyhledávání společných násobků. Zkušenému pedagogovi není třeba napovídat. Sám si poradí, jak s pomůckou pracovat a najde možnost jejího využití.

ŠVP: Lístky s puntíky splňují podmínky rámcového vzdělávacího programu. Matematika a její aplikace – číslo a početní operace – žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly.

Pravidla

Ve škole:

Pro celou třídu: Děti stojí nebo sedí na čáře, učitel ukazuje kartičky v různém pořadí. Kdo správně spočítá počet modrých teček, získává kartičku. Kdo jich získá nejvíce, vyhrává.

Méně početná třída: Učitel položí před sebe kartičky (3,4,5,6...) lícem dolů. Poté otočí jednu kartičku a určený žák řekne počet bodů. Když dítě body spočítá v předem určený čas, získává kartičku. Kdo má největší počet kartiček, vyhrává.

Doma:

Ve dvojicích: Děti hrají hru „Vyšší bere“. Hra se hraje bez žolíka.

Specifikace:

  • Název hry: Puntíky
  • Autor: Mgr. Dobruška Flösslerová
  • Nakladatelství: Flössler
  • Grafické zpracování: Jiří Foltýn
  • Rok vydání: 2012
  • Formát: 205 x 140 x 25 mm, 101 list
  • Hmotnost: 188 g
  • GS1: 8594068120159

Další didaktické hry

Zpět

Přejít do e-shopu

Dokumenty ke stažení

Doporučená cena
včetně DPH:

143,-

NAKLADATELSTVÍ FLÖSSLER
Čechyně 155
683 01, Rousínov
Tel.: 607 174 564, email: dobruska@nakladatelstviflossler.cz

Autor: vyrobil T-projekt - reklamní a grafické studio