Hlavní stránka > Produkty > Začínáme s násobilkou

Začínáme s násobilkou

Pracovní listy - určeno pro 2. - 4. třídu ZŠ a žáky se SPU (Memotechnická pomůcka)

Každý začátek nemusí být těžký. Pro první seznámení s malou násobilkou jsme vytvořili soubor 20 pracovních listů. Nejdříve ukazujeme dětem příklady s malou násobilkou i s výsledkem. Dítě se zrakovou pamětí si pak lépe vybavuje správné řešení. Hrajeme si s Robodrakem, soutěžíme navzájem, učíme se násobky. Až si pohrajeme a zazávodíme, pak teprve přecházíme ke zkoušení a drilu.

Začínáme s násobilkou je vhodné i pro domácí procvičování v případě, že metody ve škole nestačí.

Volné listy obsahují násobilku 0, 1, 2 až 10. Výhodou je, že dítě napřed vidí celý početní spoj i s výsledkem a potom navazuje učení bez dopomoci. Příklady jsou uspořádány do čtyř skupin. První skupina A jsou nejobtížnější početní spoje, které je potřeba více opakovat. Ve druhé B a třetí skupině C jsou běžné příklady, které je třeba procvičovat a ve čtvrté skupině D jsou nejjednodušší spoje malé násobilky a příklady na opakování.

Pro druhou třídu jsou pracovní listy s výsledkem. Nepředpokládáme, že během druhého ročníku děti budou ovládat celou malou násobilku, spíše s ní žáky seznamujeme. Na každý týden je určený jeden pracovní list - pondělí skupina A, úterý skupina A, B, středa skupina A,B,C a ve čtvrtek procvičíme skupiny A,B,C,D, V pátek pak závodíme s Robodrakem a vše si zopakujeme. Převážná většina dětí si zapamatuje výsledky ze skupiny A, čímž máme nejobtížnější část násobilky zvládnutou.

Pro třetí a čtvrtou třídu jsou pracovní listy na procvičování bez výsledků. Žáci již mají zkušenosti a mohou si je zapsat společně s vyučujícím. Ve třetí třídě je dobré se zaměřit a více procvičovat početní spoje ve skupině B, ve čtvrté třídě se pak zaměříme na skupinu C. Rozložení učiva do tří ročníků umožní všem dětem dobře zvládnout celé učivo.

Pravidla

Obrázek na levé straně je Robodrak. Robodrak sleduje práci dětí. Jestli hezky sedí, jestli neopisují, jestli hezky píší. Po procvičení příkladů v horní polovině pracovního listu může následovat hra. Při práci ve třídě máme dvě možnosti:

  1. Žáci závodí na rychlost od nejrychlejšího po nejpomalejšího.
  2. Žáci závodí, kdo spočítá nejvíce příkladů za dvě minuty. Při domácím procvičování děti závodí buď s kamarádem, nebo zkouší vypočítat příklady do dvou minut.

Specifikace

  • Název: Začínáme s násobilkou
  • Autor: Mgr. Dobruška Flösslerová
  • Grafické zpracování: Jiří Foltýn
  • Nakladatelství: Flössler
  • Rok vydání: 2004
  • Formát: A4, 20 listů
  • Hmotnost: 143 g
  • GS1: 8594068120029

Další speciální pomůcky

Zpět

Přejít do e-shopu

Doporučená cena
včetně DPH:

149,-

NAKLADATELSTVÍ FLÖSSLER
Čechyně 155
683 01, Rousínov
Tel.: 607 174 564, email: dobruska@nakladatelstviflossler.cz

Autor: vyrobil T-projekt - reklamní a grafické studio