Lorem ipsum dolor sit amet

O nás

Nakladatelství Flössler (NF) je českou společností, která se již od roku 1999 věnuje tvorbě originálních her pro děti vzdělávané v mateřských, základních nebo v praktických školách. 
Před několika lety rozšířilo NF působnost svých produktů pro děti vyučované individuálně v domácím prostředí a také pro všechny, kdo chtějí rozvíjet jak elementární dovednosti čtení, psaní, počítání, dovednosti jemné motoriky, představivost, kreativní myšlení, dobré sociální vztahy, schopnost komunikace a komunikování nedigitální formou, tak prohlubovat celkově uvědomělý vztah k druhým, k sobě, k přírodě a ekologii.

Vedle těchto aktivit poskytujeme i odbornou poradenskou činnost spojenou především s návody, jak vést děti pomalými krůčky k osobnostnímu růstu tak, aby se zbytečně nestresovaly. Tyto poznatky jsme získali díky zkušenostem nabytým během desítek let vývoje nakladatelství, ale zejména i prostřednictvím odkazu minulých dvou generací rodiny Hanousků, jejichž pedagogická praxe pro nás byla zásadní oporou.

Jednou ze zakladatelek a současnou majitelkou nakladatelství je Mgr. Dobruška Flösslerová Hanousková, pedagožka specializovaná na vzdělávání dětí s výukovými obtížemi. Při výuce dětí na I. stupni přes 30 let úspěšně uplatňovala především individuální přístup, intuici, pochopení osobnostních odlišností žáků a neúnavně zapojovala celé své okolí i do mimoškolních aktivních činností zaměřených zejména na vnímání síly přírody a jejích důležitých ekologických zpětných vazeb na člověka. Zařazování netradičních prvků při výuce umožňovalo rozvoj každému dítěti, což se ve velké míře setkávalo u dětí a zejména u rodičů s odezvou nadšení a spokojenosti. V roce 1999 se Dobruška rozhodla některé své didaktické pomůcky sama vydávat. Cílem bylo předat dál zkušenosti tří generací. Zpočátku totiž pomůcky vznikaly podle rad Dobruščina otce Libora Hanouska a dědečka Pavla Hanouska, učitelů na vesnických školách
Zástupci Nakladatelství Flössler se účastní odborných seminářů, veletrhů a výstav v ČR i v zahraničí. Své poznatky dále uplatňují při vytváření nových her. V roce 2015 získala Dobruška Flösslerová třetí místo v soutěži Podnikatelka roku, jež je prestižním oceněním okresní Hospodářské komory České republiky.

S nakladatelstvím spolupracovali a ke spolupráci jsou často přizváni renomovaní umělci – Ludmila Šnajdrová, Jiří Foltýn, Mgr. Pavel Malý, Pavel Zugar aj. a odborníci – např. RNDr. Václav Švamberk, ornitolog Jiří Bartl, herpetolog Mgr. Jaromír Flössler, klinická logopedka Mgr. Ivana Garlíková... 

Úspěšný rozvoj zprvu malého nakladatelství později umožnil vydávání dalších publikací a inicioval a podpořil též tvorbu mladých talentů. Jejich pronikání na knižní trh pomáhá i nadále. NF finančně podpořilo například i vydání knihy Josefa Řičánka, umělce spojeného, stejně jako sběratel písní František Sušil, s městem Rousínov, v němž nakladatelství sídlí. 

Produkty našeho nakladatelství lze brát jako kvalitní dárek s přidanou hodnotou, jako objevnou inspiraci pro pedagogy a asistenty, zábavný námět pro rodiče, vedoucí kroužků, organizátory, instruktory... či jako nezbytnou pomoc vzhledem mnohostranným zkušenostem širokého týmu Nakladatelství Flössler.

Navštěvujte naše stále aktualizované webové stránky NF nebo sítě s distribucí společnosti Euromedia Group a. s. a sítě prodejen Knihy Dobrovský a informujte se v odkazech, které najdete na těchto webech.

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign