Lorem ipsum dolor sit amet

Spatřila jsem v této knize jistý řád. Moudrý pochopí, proč uvádím knihu právě v tomto nelehkém období. 

Kuchařku od Hany Dumkové přepisuji zcela beze změn.

1. Kuchyně

Hospodyni starati se jest především o domácnost; neposlední část působení jejího náleží zajisté kuchyni.

Každá řádná hospodyně musí míti na jistou dobu rozpočet, kterým za obyčejného hospodaření vystačiti má.

Důležité jest, aby si v příhodný čas opatřila potřebných zásob, které se nekazí.

Nejlépe jest, když se vše kupuje ve větším množství a z první ruky, čímž zejména větší domácnost vždy získá: kde kupuje se vše jen pro okamžitou spotřebu, vydá se nepoměrně mnoho peněz.

K zásobám častěji přihlížej, zdali se nekazí. Hospodyně, ktrá pravidelně včas neplatí, škodí velmi rodině i hospodářství.

V kuchyni ať nepřichází nic na zmar.

2. Kuchyňské nádobí 

Měděné nádoby jsou velmi trvanlivé, ale mohou býti zdraví škodlivé, poněvadž se jimi potraviny kyselé otravují....(text nelze dokončit z důvodu poškození velmi staré knihy.)

Cínové nádoby  nehodí se k uschování kyselých jídel, poněvadž sloro každý cín obsahuje škodlivé látky, které se v kyselině rozpouštějí. Má-li cínové nádobí býti čistě bílé, nechá se chvíli ve vařící vodě.

 

3. Čištění kuchyňského nádobí vůbec

Nejlepší a nejlacinější prostředek, aby se vší mastnoty nádoby zbavily a bez horké vody jen vodou studenou, jest rozchodník. Bylina tato roste na všech suchopárech a mezích; nutno jest pak nádoby opláknouti vodou, poněvadž rozchodník je velmi dužnatý a zbývá po něm na nádobách mnoho šťávy.

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign