Lorem ipsum dolor sit amet

Celoživotní vzdělávání

Nabízíme výukové pomůcky vhodné zejména pro děti se vzdělávacími obtížemi, využitelné v MŠ a na 1. stupni ZŠ, ověřené v praxi na základě dlouhodobých pedagogických zkušeností a tvořivé programy pro všechny věkové kategorie.

Hry a pomůcky určené pro školy i pro domácí vzdělávání

Kdo může využívat hry Nakladatelství Flössler?

Pedagogové a asistenti při výuce, na školním výletě, ve školní družině, v MŠ... Rodiče a děti, prarodiče, či jiní rodinní příslušníci a zástupci, vedoucí zájmových kroužků (zejména včelařských), vedoucí center volného času, pracovníci domů mládeže, dětských domovů, klienti domovů pro seniory, center a domovů pro handicapované, obyvatelé domů chráněného bydlení, frekventanti komunitních center, center pro poruchy paměti... Dále členové např. MAS a nejrůznějších spolků, instruktoři, animátoři, organizátoři, dobrovolníci věnující se dětem u nás i v zahraničí...  

Proč hry na KARTÁCH? 

Na každé kartě je právě jedna informace. K určitému zájemci se tak může dostat přesně ta informace, kterou si má osvojit, procvičit nebo zapamatovat.

  • Držení karet v ruce výborně rozvíjí jemnou motoriku.
  • Balíček karet místo mobilního telefonu! Všichni se tak mohou ve volné chvíli zabavit.
  • Karetní hra přiměje k trpělivosti: Počkej, až na Tebe přijde řada.
  • Hra zdvořilosti: Promiňte, spletl jsem se. Nevytrhávej kartu z ruky...
  • Učíme děti pohyb ve směru hodinových ručiček: Kdo je na řadě?
  • Učíme děti návyku vzpřímeného držení těla, sedět s koleny u sebe.
  • Učíme děti pohybu zleva doprava, od nejmenšího po největší.
  • Učíme děti zareagovat na pokyn: Podej mi kartu s pěti beruškami.
  • Držením karet zaměstnáme dětem ruce. (V MŠ dítě zvládne udržet 3 karty, v první třídě 5 karet, od druhé třídy je dítě schopno si naskládat vějíř.)
  • Vytvářením karetních hromádek učíme děti uspořádat si pracovní prostor.

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign

rolex replica https://taxdischolder.co.uk/ fake watches https://www.watchusstore.com/ replica watches https://www.cajasanfernando.com fake rolex replica watches replica rolex watches replica rolex rolex replica fake rolex replica rolex watches https://www.prolexushoes.com/ fake rolex https://www.tremontwatches.com/ func-watches.com replica watches fake watches replica rolex