Lorem ipsum dolor sit amet

O nás

Nakladatelství Flössler (NF) je českou společností, která se již od roku 1999 věnuje tvorbě originálních her pro děti vzdělávané v mateřských, základních nebo v praktických školách. 
Před několika lety rozšířilo NF působnost svých produktů pro děti vyučované individuálně v domácím prostředí a také pro všechny, kdo chtějí rozvíjet jak elementární dovednosti čtení, psaní, počítání, dovednosti jemné motoriky, představivost, kreativní myšlení, dobré sociální vztahy, schopnost komunikace a komunikování nedigitální formou, tak prohlubovat celkově uvědomělý vztah k druhým, k sobě, k přírodě a ekologii.

Vedle těchto aktivit poskytujeme i odbornou poradenskou činnost spojenou především s návody, jak vést děti pomalými krůčky k osobnostnímu růstu tak, aby se zbytečně nestresovaly. Tyto poznatky jsme získali díky zkušenostem nabytým během desítek let vývoje nakladatelství, ale zejména i prostřednictvím odkazu minulých dvou generací rodiny Hanousků, jejichž pedagogická praxe pro nás byla zásadní oporou.

Jednou ze zakladatelek a současnou majitelkou nakladatelství je Mgr. Dobruška Flösslerová Hanousková, pedagožka specializovaná na vzdělávání dětí s výukovými obtížemi. Při výuce dětí na I. stupni přes 30 let úspěšně uplatňovala především individuální přístup, intuici, pochopení osobnostních odlišností žáků a neúnavně zapojovala celé své okolí i do mimoškolních aktivních činností zaměřených zejména na vnímání síly přírody a jejích důležitých ekologických zpětných vazeb na člověka. Zařazování netradičních prvků při výuce umožňovalo rozvoj každému dítěti, což se ve velké míře setkávalo u dětí a zejména u rodičů s odezvou nadšení a spokojenosti. V roce 1999 se Dobruška rozhodla některé své didaktické pomůcky sama vydávat. Cílem bylo předat dál zkušenosti tří generací. Zpočátku totiž pomůcky vznikaly podle rad Dobruščina otce Libora Hanouska a dědečka Pavla Hanouska, učitelů na vesnických školách
Zástupci Nakladatelství Flössler se účastní odborných seminářů, veletrhů a výstav v ČR i v zahraničí. Své poznatky dále uplatňují při vytváření nových her. V roce 2015 získala Dobruška Flösslerová třetí místo v soutěži Podnikatelka roku, jež je prestižním oceněním okresní Hospodářské komory České republiky.

S nakladatelstvím spolupracovali a ke spolupráci jsou často přizváni renomovaní umělci – Ludmila Šnajdrová, Jiří Foltýn, Mgr. Pavel Malý, Pavel Zugar aj. a odborníci – např. RNDr. Václav Švamberk, ornitolog Jiří Bartl, herpetolog Mgr. Jaromír Flössler, klinická logopedka Mgr. Ivana Garlíková... 

Úspěšný rozvoj zprvu malého nakladatelství později umožnil vydávání dalších publikací a inicioval a podpořil též tvorbu mladých talentů. Jejich pronikání na knižní trh pomáhá i nadále. NF finančně podpořilo například i vydání knihy Josefa Řičánka, umělce spojeného, stejně jako sběratel písní František Sušil, s městem Rousínov, v němž nakladatelství sídlí. 

Produkty našeho nakladatelství lze brát jako kvalitní dárek s přidanou hodnotou, jako objevnou inspiraci pro pedagogy a asistenty, zábavný námět pro rodiče, vedoucí kroužků, organizátory, instruktory... či jako nezbytnou pomoc vzhledem mnohostranným zkušenostem širokého týmu Nakladatelství Flössler.

Navštěvujte naše stále aktualizované webové stránky NF, kupujte  prostřednictvím prodejen, na které odkazujeme, nebo přes sítě s distribucí společnosti Euromedia Group a. s. a sítě prodejen Knihy Dobrovský, informujte se v odkazech, které najdete na těchto webech.

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign