Lorem ipsum dolor sit amet

Na co se specializujeme?

Specializujeme se na správnou metodiku učení a rozvíjení dovedností, na základě více jak 33leté praxe ve školství. Soustředíme se hlavně na problematické předměty, jako je matematika, (český) jazyk, správné čtení, psaní a mluva

Pro koho jsou naše hry určeny?

Primárně pro všechny děti od dvou let, děti se speciálními poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie…), pro rodiče, prarodiče, pedagogy, vedoucí zájmových kroužků, domovy mládeže, dětské domovy, klienty domova pro seniory, klienty center a domovů pro handicapované, komunitní centra, centra pro poruchy paměti…  Ale hlavně také pro všechny ostatní, kteří si chtějí procvičit znalosti a dovednosti v potřebných oblastech učení.

Proč hry na kartách?

Na každé kartě je právě jedna informace. K určitému zájemci se tak může dostat přesně ta informace, kterou si má osvojit, procvičit nebo zapamatovat.

  • Držení karet v ruce výborně rozvíjí jemnou motoriku.
  • Balíček karet místo mobilního telefonu! Všichni se tak mohou ve volné chvíli zabavit.
  • Karetní hra přiměje k trpělivosti: Počkej, až na Tebe přijde řada.
  • Hra zdvořilosti: Promiňte, spletl jsem se. Nevytrhávej kartu z ruky...
  • Učíme děti pohyb ve směru hodinových ručiček: Kdo je na řadě?
  • Učíme děti návyku vzpřímeného držení těla, sedět s koleny u sebe.
  • Učíme děti pohybu zleva doprava, od nejmenšího po největší.
  • Učíme děti zareagovat na pokyn: Podej mi kartu s pěti beruškami.
  • Držením karet zaměstnáme dětem ruce. (V MŠ dítě zvládne udržet 3 karty, v první třídě 5 karet, od druhé třídy je dítě schopno si naskládat vějíř.)
  • Vytvářením karetních hromádek učíme děti uspořádat si pracovní prostor.

Čím se lišíme od ostatních?

Máme více jak 33letou praxi ve školství, po 3 generace. Zachováváme správné metodiky pro učení a rozvíjení. Produkty máme vytvořené a vyzkoušené v praxi.

Co dalšího ještě děláme?

Nabízíme doučování, učení dětí se speciálními poruchami učení (dyslexie, dyskalkulie..), děti s ADHD. Pracujeme s dětmi s Downovým syndromem. Vedeme kroužek mladých včelařů (Rousínovští včelaříci), vyrábíme perníky a perníčky.

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign

rolex replica https://taxdischolder.co.uk/ fake watches https://www.watchusstore.com/ replica watches https://www.cajasanfernando.com fake rolex replica watches replica rolex watches replica rolex rolex replica fake rolex replica rolex watches https://www.prolexushoes.com/ fake rolex https://www.tremontwatches.com/ func-watches.com replica watches fake watches replica rolex