Lorem ipsum dolor sit amet

Pro pedagogy...

Metodická podpora pro asistenty pedagogů a začínající pedagogy.

Milí kolegové, využijte naše zkušenosti v oboru. Hry Nakladatelství Flössler jsou ideální formu paralelního vzdělávání. Paralelním vzděláváním můžete o herní prvky doplnit klasické školní vzdělávání, navazovat na něj a přitom nenarušovat chod školní výuky. Všechny hry byly po dobu 5 až 6 let ověřovány ve třídách a vyvíjeny podle nejčastějších dotazů žáků. Respektujeme ŠVP i nařízení MŠMT. 

Zajímají nás velmi i vaše zkušenosti. Můžete je i naším prostřednictvím poslat do světa. I pokud třeba patříte mezi ty odborníky, učitele, specializované pracovníky, jejichž inovativní přístup se zrovna nesetkává s odezvou, které takzvaně nikdo neposlouchá, a rádi byste uplatnili své kreativní myšlenky, progresivní připomínky, záležitosti, které nemáte jak řešit, vzkazy a vůbec cokoli, co by mohlo školní praxi pomoci, budeme rádi, když se s námi o své zkušenosti podělíte.

Napište nám na e-mail:  dobruska@nakladatelstviflossler.cz váš vzkaz, my ho můžeme na našich stránkách případně zveřejnit, promyslet jeho obsah v našem kreativním týmu a navrhnout vám řešení. Pomáháme i začínajícím pedagogům. Nebojte se na nás obrátit pro radu v oblasti didaktiky, pedagogiky, logopedie, inkluze, sociálních problémů, chování, poruch soustředěnosti, nedigitálního vnímání, jemné motoriky... Za jakýkoli podnět od vás budeme rádi. Přispějete tak možná i ke zlepšení našich produktů.

 

HRY PRO KOHO A KDE? JAK A PROČ NA KARTÁCH?

Kdo může využívat hry Nakladatelství Flössler?

Pedagogové a asistenti při výuce i na školním výletě, ve školní družině, v MŠ... Rodiče a děti, prarodiče, či jiní rodinní příslušníci a zástupci, vedoucí zájmových kroužků (zejména včelařských), vedoucí center volného času, pracovníci domů mládeže, dětských domovů, klienti domovů pro seniory, center a domovů pro handicapované, obyvatelé domů chráněného bydlení, frekventanti komunitních center, center pro poruchy paměti... Dále členové např. MAS a nejrůznějších spolků, instruktoři, animátoři, organizátoři, dobrovolníci věnující se dětem u nás i v zahraničí...  

Proč hry na KARTÁCH? 

Na každé kartě je právě jedna informace. K určitému zájemci se tak může dostat přesně ta informace, kterou si má osvojit, procvičit nebo zapamatovat.

Držení karet v ruce výborně rozvíjí jemnou motoriku.

Balíček karet místo mobilního telefonu! Všichni se tak mohou ve volné chvíli zabavit.

Karetní hra přiměje k trpělivosti: Počkej, až na Tebe přijde řada.

Hra zdvořilosti: Promiňte, spletl jsem se. Nevytrhávej kartu z ruky...

Učíme děti pohyb ve směru hodinových ručiček: Kdo je na řadě?

Učíme děti návyku vzpřímeného držení těla, sedět s koleny u sebe.

Učíme děti pohybu zleva doprava, od nejmenšího po největší.

Učíme děti zareagovat na pokyn: Podej mi kartu s pěti beruškami.

Držením karet zaměstnáme dětem ruce. (V MŠ dítě zvládne udržet 3 karty, v první třídě 5 karet, od druhé třídy je dítě schopno si naskládat vějíř.)

Vytvářením karetních hromádek učíme děti uspořádat si pracovní prostor.

 Napište nám, jak využíváte hry Nakladatelství Flössler ve třídě.

Poradíte tím dalším pedagogům.

 

Činnosti a hry pro pobyt v přírodě (reaguji na dotaz)

Vycházka k potoku nebo řece: (2. třída)

ČJ

Ze kterých písmen se skládá slovo pramínek, pramen, studánka, potůček, potok, bystřina, říčka, řeka, tok, veletok

Z kolika písmen se skládá slovo tůňka, rybník, přehrada, moře, oceán

Je ve slově písmeno t? pomněnka, vrba, topol, bříza, kosatec, blatouch...(jmenujeme rostliny, které rostou okolo na dohled)

Končí písmenem a slova: kapr, štika, lín, vydra, kachna, labuť, ledňáček, poštolka, krysa, potkan (jmenujeme zvířata, která žijí v blízkosti vody.)

Básnička O hastrmanovi

Místní pověst o vodě, mlynářích....

M

Odhad času: Jak dlouho jdeme k potoku? Kolik je hodin? jak jsme dlouho venku...

Odhad vzdálenosti krokovat, změřit metrem krok dítěte a pak počítat.

Počítat klacíky po 2, po 3, po 4, po 5...

Dělit hromádku kamínků na polovinu (dělím dvěma), na třetinu (dělím třema)...

V přírodě můžete hrát i Karty s násobilkou.

V přírodě můžete ukazovat výsledky pomocí Karet s číslicemi.

Pokud máte karty s číslicemi a matematickými znaky, můžete řešit slovní úkoly přímo v terénu. ( řeknete jednoduchou slovní úlohu a děti ukáží na kartách, jestli budou +, -, * nabo:)

PRV

Seznámit děti s názvem vodního toku,

ukázat pravou a levou stranu potoka, (Postavíme děti na lávku ve směru toku vody. Po pravé ruce je pravá strana, po levé je levá strana.)

děti povídají své zkušenosti s ochranou vody

rozhovor o tom, proč nevyhazujeme k potoku biologický odpad, vysvětlit nevhodnost černé skládky, ukázat dětem samočistící schopnost vody

pozorovat hloubku vody, naučit děti pravidla bezpečnosti v období silného proudu

TV

skákání, házení kameny (pozor na bezpečnost, při házení je třeba určit čárou, odkud se hází a nikdo nesmí bez pokynu za čáru) běh, indiánský přesun, šplh na laně, houpání na laně, přecházení klády, dechová cvičení...

Hra: Čáp ztratil čepičku, Z vody do vody

Sociální hra: Udržet se na kládě společně alespoň 1 minutu. Děti se neshazují, ale pomáhají si navzájem. Pokud spadne 1 dítě, prohrají všichni.

PV

Postavit domeček z kůry a klacíků

VV

Namalovat strom, kytku, vodu, okolí, volné téma (maluj, co chceš)

Techniku doporučuji co nejjednodušší, např. tužka

HV

Holka modrooká, Voděnka studená

 

Básničky

jsou nedílnou součástí práce dobrého pedagoga. Motivují k činnostem, napomáhají rozvoji řeč... 

Využijte následující básničky, říkanky, rozpočítadla... Hodily se nám ve vyučovacím procesu, ale jak, kde vznikly, kdy a u koho se objevily, přesně nevíme, pomozte nám s dohledáním autora nebo určením přibližného místa, regionu, kraje, odkud pocházejí.

 

Český rok

JARO 

Včely bzučí na zahrádce,
opylují každý květ.
Pořád mají plno práce,
úly budou samý med.

 

O včelách

Přesvědčily včely včelu,
ať zaletí do Bruselu,
kde v pohodě přežije
schůzku Včelí unie.

Když se schůzky zúčastnila,
jako vítěz dopadla,
pro včely tam uhájila
právo dávat žihadla.

Pak řekla, že potěší
včely v Čechách depeší,
z té se od ní dozvěděly,
že z nich budou eurovčely.

(hledáme autora)

 

Až se louka zazelená,
kleknu si tam na kolena,
utrhnu si kvíteček,
upletu si věneček.

 

Páv sedí pod dubem
s pěkným bílým holubem.
Holubičko,
snes vajíčko,
až já půjdu na kopeček,
koupím ti tam cimbáleček,
na cimbálek tydli tydli,
na housličky fidli fidli
a na basu rum dzum
a na bubny drum bum.

ZIMA

Mikuláši, pojď dnes k nám,
písničku ti zazpívám.
Přines, prosím, trochu dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Dáváš dárky pro radost,
pro každého máš jich dost.
Ty nám neseš bílou zimu
i zpěvavou meluzínu
i pár sladkých oříšků
máš schovaných v kožíšku.

 

Na čertíky

Máme špičky jak šavličky,
jako růžky, jako nůžky.
Trky trky, šmiky šmiky,
zahrajem si na čertíky.
Hopsa hejsa, skáky skáky,
zahrajem si na bubáky.

 

Otvírejte, čerti, vrata,
jdem se mrknout na čerťata.
Čertí kluci, čertí holky
mají rádi čertí vdolky.
Je tu teplo teplíčko,
je tu peklo peklíčko.

 

Čertí miminko

Čertici se narodilo tuze krásné miminko,
když ho čertu ukázala, křikl: „Hurá, miminko!"
Z té radosti dělal věci, že se tomu každý smál,
kulil svoje černé oči, k vidlím ocas přimotal.

 

Hra na čerta (na Peška)

Kdo to chodí kolem nás,
je to člověk nebo ďas,
je to celý chlupatý,
kožich má až na paty.
Hádej, hádej, je to žert,
nebo je to z pekla čert?

 

 

Motivace čonností v průběhu dne 

Kamarád

Kamarád, kamarád,
to je ten, kdo mě má rád.
Pomůže mi, poradí,
po vláskách mě pohladí.

Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
po zádečkách pohladím.
Zde jsme všichni kamarádi,
protože se máme rádi.

 

Brouček

Malý brouček spinkal v trávě,
probudil se dneska právě.
Protáhl si nožičky, hlavičku i ručičky.
Na nohy vzal bačkorky a utíkal do školky.
Tak je tady všechny máme
a hezky je přivítáme!
                 DOBRÝ DEN

Před spaním

Oběd leží v bříšku,
vezmeme si knížku,
přečteme si pohádku
popředu i pozpátku.

Rozpočítadla (pomáhají při řešení sporu o hračku, papír, pastelku, omalovánky, švihadla...) 

Entle pentle pentličky
dvě červené stoličky,
na koho to slovo padne,
ten poletí z poličky.

 

Sedí Káča na lavici
na klíně má kohouta,
na koho to slovo padne,
ten musí jít do kouta!

 

En, ten, týna, mandolína,
pojedeme do Kolína,
housle, basa, trumpeta,
pojedeme do světa.

 

Kačena se rozseděla
v rákosovém listí,
osm vajec vyseděla,
jedno bylo čistý:
huky, luky mezi buky,
jeden půjde ven!

 

 

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign