Lorem ipsum dolor sit amet

Včelaření

Vítejte na stránkách Rousínovských včelaříků

Včelařský kroužek v Rousínově zahájil svou činnost v roce 2005. V současné době pečuje o 4 včelstva 16 dětí pod vedením tří odborně vzdělaných dospělých (biologové a pedagožka Dobruška Flösslerová – dcera Libora Hanouska, jednoho ze zakladatelů Celostátní soutěže včelařských kroužků – odstartované v roce 1967, později zvané Zlatá včela).

Během celého roku se malí chovatelé věnují včelám jak prakticky (veškerá práce kolem včel, včelstev, zpracování medu i pečení perníčků apod., vysazování včelařsky významných keřů a rostlin, vysévání včelích luk, pozorování a poznávání cenných přírodních biotopů a území...), tak vzděláváním se ve včelařské teorii i celkově v ekologii ke kritickému myšlení a vlastním postojům. Blízká je včelaříkům myšlenka: Kdo se učí od přírody, od včel, získává velkou životní moudrost

Šíři nabytých vědomostí a získaných dovedností prověřují rousínovští včelaříci na řadě nejrůznějších soutěží v rámci akcí a programů Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA, spolku Včelí stráž, na vcelarici.cz aj. Těší se ze svých úspěchů i na celostátních kláních a při mezinárodních setkáních IMYB. Včelařský kroužek svým zapojením a aktivitami v širším společenském prostředí – spoluprací s dalšími rousínovskými spolky a sdruženími od mladých po seniory – zdaleka přesahuje své včelařské zaměření. 

 


Více zde: https://www.vcelistraz.cz/vceli-straz-z-s/

 

Básničky o včelách

Včely bzučí na zahrádce,
opylují každý květ.
Pořád mají plno práce,
úly budou samý med.

 

...

Přesvědčily včely včelu,
ať zaletí do Bruselu,
kde v pohodě přežije
schůzku včelí unie. 

Když se schůzky zúčastnila,
jako vítěz dopadla,
pro včely tam uhájila
právo dávat žihadla.

Pak řekla, že potěší
včely v Čechách depeší.
Z té se od ní dozvěděly,
že z nich budou eurovčely.

(hledáme autora)

 

 

Libor Hanousek: Začínáme včelařit  (str. 9-10)

Získáváme poznatky o anatomii včely medonosné

HLAVNÍ ČÁSTI TĚLA VČELY:

hlava, hruď, zadeček

hlava – 5 očí (2 velké oči a 3 malá jednoduchá očka), 2 tykadla, ústa s kusadly

hruď – 4 křídla (2 páry křídel), 6 noh (3 páry nohou)

zadeček 

Aktivita:

Vymodeluj ze včelího vosku tělo včely.

Pomůcky: včelí vosk, drátky, obrázky včely, fén

  • Odkaz předků

  • Libor a Dobruška Hanouskovi

  • Paní Dobruška přijala včelí filozofii

  • Medobraní

  • 20. května Den včelařů

  • Výroba svíček

  • Praxe ve včelách

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign