Lorem ipsum dolor sit amet

Klub včelařů a včelaříků

Vítejte na stránkách Klubu včelařů a včelaříků

Vzhledem k rozšiřujícímu se zájmu o včelaření zakládáme Klub včelařů a včelaříků. Tento klub nespadá pod Český svaz včelařů. Zřizovatelem je Nakladatelství Flössler.

Pokud máte zájem o činnosti, které jsou zaměřeny na enviromentální poznávání naší planety, můžete se přihlásit do Klubu včelařů a včelaříků . Jak se můžete přihlásit? Osobně navštivte Dobrušku Flösslerovou.

Členem našeho klubu se může stát osoba ve věku od 4 do 100 let. 

Členský příspěvek na 1 osobu činí 500,- Kč za rok. Přihlásit se můžete vždy k 1. dni v měsíci.     

 Umožňujeme zájemcům ze široké veřejnosti, aby se po domluvě termínu přidali na nějakou z našich praktických lekcí o včelách. Chceme tím zvýšit povědomí o včelařství a o důležitosti včel v přírodních ekosystémech.

       Pravidelné schůzky jsou naplánované na středu. V této době bude připravený program pro děti od 4 do 15 let. Pro členy klubu a také pro případné zájemce o nahlédnutí do života včel se uskuteční akce v sobotu. Upřesnění termínů a programu naleznete v naplánovaném kalendáři.

      

     

Kalendář 2021/2022

Červenec:

14. 7.  17:00 - Kde se bere vosk? - výroba vosku

Srpen:

  4. 8.  17:00 - Proč včely v srpnu často trpí hladem?
11. 8.  17:00 - Vytáčení, léčení včelstev
18. 8.  17:00 - Praxe ve včelách - krmení včelstev, vkládání léčiva
25. 8.  17:00 - Podletí, nebezpečí loupeže - krmení včelstev

Září:

 1. 9.  17:00 - Včelařský slovník 
 8. 9.  17:00 - Včelí loukA - fenologické období
15. 9. 17:00 - Sečení včelí louky - hmyz, včela - pozorvání v trerénu
22. 9. 17:00 - Škůdci včel aneb V září úl zavři, zahoď klíč a odejdi pryč.
29. 9. 17:00 - Včelí produkty

Říjen:

  6. 10. Včelí produkty – odlévání voskových svíček
13. 10. Anatomie včely – tvarování těla včely z vosku a drátků
20. 10. Včelařské pomůcky

27. 10 Vycházka

Listopad:

  3. 11. Krmítko pro ptáčky
10. 11. Škůdci včel
17. 11. Pečení perníčků
24. 11. Vycházka

Prosinec:

 1. 12.  Zdobení perníčků společně s rodiči
 8. 12.  Vánoční dekorace, Mikulášská nadílka
15. 12. Odlévání voskových svíček
22. 12. Vánoční posezení spolu s rodiči

Leden:

  5. 1. Zimní slunovrat - fenologický kalendář
12. 1. Historie včelaření - výroba nádob na med z keramiky

19. 1. Včelí příbytek - dutina stromu, brť, klát, špalek, košnice, úl. Natírání včelího úlu
26. 1. Morfologie včely, včely samotářky

Únor:

 2. 2.  Praxe - příprava rámků na jaro
 9. 2.  Pohádka
16. 2. Hry
23. 2. Včelí produkty

Březen:

  2. 3. Pohádka
  9. 3. Výsev včelařsky významných rostlin
16. 3. Vycházka - botanika  olše šedá, olše lepkavá
23. 3. Péče o včelí louku - názvy vysetých rostlin
30. 3. Motýlí louka

Duben:

 6. 4. Výroba uteplivek
13. 4. Anatomie včely medonosné
20. 4. Eko akce – Ukliďme Česko – akce pro rodiče a děti
27. 4. Včelí úl - příprava úlu na zahradu

Květen:

 4. 5.  Vkládání mezistěn
11. 5. Praxe ve včelách
20. 5. Zasaď strom, Mezinárodní den včelařů, výsadba keřů, akce pro rodiče a děti
25. 5. Vytáčení medu 

Červen:

1. 6.  Hry

8. 6.  Včelařská praxe

15. 6. Hry

22. 6. Včelařská praxe

29. 6. Včelařská praxe

 

 

 

Libor Hanousek: Začínáme včelařit  (str. 9-10)

Získáváme poznatky o anatomii včely medonosné

HLAVNÍ ČÁSTI TĚLA VČELY:

hlava, hruď, zadeček

hlava – 5 očí (2 velké oči a 3 malá jednoduchá očka), 2 tykadla, ústa s kusadly

hruď – 4 křídla (2 páry křídel), 6 noh (3 páry nohou)

zadeček 

Aktivita:

Vymodeluj ze včelího vosku tělo včely.

Pomůcky: včelí vosk, drátky, obrázky včely, fén

Bylo nebylo, dávno tomu.

Včelařský krouček ukončil svoji činnost 4. 6. 2021

Včelařský kroužek v Rousínově zahájil svou činnost v roce 2005. V současné době pečuje o 4 včelstva 20 dětí pod vedením dvou odborně vzdělaných dospělých (biolog Mgr. Jaromír Flössler a pedagožka Mgr. Dobruška Flösslerová – dcera Libora Hanouska, jednoho ze zakladatelů Celostátní soutěže včelařských kroužků – odstartované v roce 1967, později zvané Zlatá včela).

Během celého roku se malí chovatelé věnují včelám jak prakticky (veškerá práce kolem včel, včelstev, zpracování medu i pečení perníčků apod., vysazování včelařsky významných keřů a rostlin, vysévání včelích luk, pozorování a poznávání cenných přírodních biotopů a území...), tak formou vzdělávání ve včelařské teorii i celkově v ekologii ke kritickému myšlení a vlastním postojům. Blízká je včelaříkům myšlenka: Kdo se učí od přírody, od včel, získává velkou životní moudrost

Šíři nabytých vědomostí a získaných dovedností prověřují rousínovští včelaříci na řadě nejrůznějších soutěží v rámci akcí a programů Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA, spolku Včelí stráž, na vcelarici.cz aj. Těší se ze svých úspěchů i na celostátních kláních a při mezinárodních setkáních IMYB. Včelařský kroužek svým zapojením a aktivitami v širším společenském prostředí – spoluprací s dalšími rousínovskými spolky a sdruženími od mladých po seniory – zdaleka přesahuje své včelařské zaměření. 

Více zde: https://www.vcelistraz.cz/vceli-straz-z-s/

Copyright © 2019 nakladatelstviflossler.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign

rolex replica https://taxdischolder.co.uk/ fake watches https://www.watchusstore.com/ replica watches https://www.cajasanfernando.com fake rolex replica watches replica rolex watches replica rolex rolex replica fake rolex replica rolex watches https://www.prolexushoes.com/ fake rolex https://www.tremontwatches.com/ func-watches.com replica watches fake watches replica rolex